Onze missie en visie met betrekking tot Duurzaamheid, is gebaseerd op de ‘United Nations Sustainable Development Goals (SDG’S).’

Wat doet Re-Banner concreet?

SDG batch brons

Lidmaatschap SDG Impact

We zijn lid van SDG Impact, een database waarin je de impact van organisaties kan vinden. Dit is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) waar ze zich hard voor maken.

De missie van SDG: bedrijfsvoering op basis van zichtbare en meetbare impact op de Sustainable Development Goals de norm maken.
Visie van SDG: een alomvattende database ontwikkelen waardoor het voor iedereen in een oogopslag duidelijk is welke bedrijven bezig zijn met welke Sustainable Development Goals en in welke mate.

Met welke SDG’s werkt Re-Banner?

Wij hebben goal nummer 8, 11, 12, 13 en 17 omarmd in onze missie en visie.

Goal nummer 8

‘Waardig werk en economische groei.’

Onze productie gebeurt in sociale werkplaatsen en ateliers met een missie om nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond te ondersteunen bij hun toegang tot de arbeidsmarkt. Wij zien erop toe dat de arbeidsomstandigheden passen bij deze moderne tijd. Wij streven naar een meer inclusieve maatschappij.

SDG goal 8

Goal nummer 11

‘Duurzame steden en gemeenschappen.’

Vele binnensteden gebruiken doeken, vlaggen, banners, allerlei materialen om events aan te kondigen. Wij bieden de mogelijkheid de doeken te up-cyclen naar nieuwe artikelen. Op deze wijze worden de doeken gered van verbranding, wat een besparing is op de CO2 uitstoot. Deze recycling levert een bijdrage aan de circulaire economie.

SDG goal 11

Goal nummer 12

‘Verantwoorde consumptie en productie.’
Grondstoffen worden steeds schaarser en het wordt ook steeds duurder om ze te ontginnen. Doordat wij gebruikt en afgedankt textiel gebruiken als grondstof, dragen we bij aan duurzame consumptie. Deze materialen zijn zeer hoogwaardig en ontwikkeld om veel langer mee te gaan dan het huidige gebruik. Onze productie laten we doen in ateliers met een sociale missie, zodat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug geven. Wij streven ernaar om geen extra nieuwe materialen toe te voegen. Waar nodig zoeken wij naar partners voor accessoires zoals b.v. autogordels die we gebruiken als hengsels voor tassen.

SDG goal 12

Goal nummer 13

‘Klimaatactie.’
Productie van veel artikelen gebeurt vaak ver van huis. De CO2 uitstoot die als gevolg van het vervoer van deze goederen is enorm. Wij kiezen er daarom voor om onze productie altijd lokaal uit te voeren. Tevens vermijden we het gebruik van onnodige accessoires en verpakkingsmaterialen.

SDG goal 13

Goal nummer 17

‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken.’
Wij zien onze productie locaties en klanten als partners. Met ieder voor zich komen we niet tot de verandering die nodig is. Wij werken aan langdurige relaties, om gezamenlijk een bijdrage aan de circulaire economie te leveren.

SDG goal 17

Wat zijn deze SDG’s precies?

SDG’s zijn werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen . De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland en België hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De 17 doelen kwamen er door wereldwijde inbrengen van organisaties en individuen. Achter de 17 doelen zitten 196 targets, die maken ze nog concreter.

Landen voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. De overheid brengt in kaart hoe het betreffende land er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Alle landen rapporteren aan de VN over de voortgang.

all icons SDG goals

Bekijk ook dit youtube filmpje ‘We The People’ om te zien waar o.a Richard Branson en Meryl Streep vertellen over de SDG’s.

Company

RE-BANNER is een merk van
Laninx VOF - Amsterdam

Contact

+31 20 21 01 677
info@re-banner.eu